Jocurile

Un joc este o serie repetitivă de tranzacţii ascunse şi bine definite în care ambele părţi sfârşesc prin a încerca o stare de disconfort, scopul acestora fiind obţinerea stroke-urilor. Ele sunt jucate în afara conştientizării, pornind cu o momeală, apoi cu o stratagemă, după care urmează comutarea – moment în care jucătorii sesizează că s-a petrecut ceva neaşteptat şi inconfortabil – şi în cele din urmă beneficiul negativ. Rezultatul jocurilor este că jucătorii se simt derutaţi, neînţeleşi şi au tendinţa să îl învinovăţească pe celălalt. Jocurile implică întotdeauna un schimb de desconsiderări, acestea petrecându-se la nivel psihologic. La nivel social însă oamenii trăiesc jocul ca pe un schimb intens de stroke-uri intense, pozitive sau negative, la început, pe când la sfârşit vor încerca sentimente intens negative. Berne a subliniat condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o interacţiune dintre 2 sau mai multe persoane pentru a intra în categoria de joc:

  • jocurile implică întotdeauna tranzacţii ulterioare;
  • jocurile întotdeauna se termină cu un beneficiu negativ concretizat sub forma unor sentimente racket – jocurile se desfăşoară fără ca Adultul să fie conştient;
  • jocurile sunt repetitive;
  • jocurile întotdeauna implică un moment de surpriză sau derută.

Jocurile sunt jucate pentru a obţine mai multe stroke-uri (semne de recunoaştere din partea celorlalţi), de obicei negative; pentru a evita intimitatea; pentru structurarea timpului; pentru continuarea unui scenariu; pentru a menţine poziţia de viaţă; pentru „a determina” oamenii să fie previzibili; pentru a păstra persoane în jurul tău atunci când îţi lipsesc stroke-urile.

Berne a utilizat cuvantul „stroke” pentru a se referi la recunoaşterea de care avem nevoie din partea celorlalţi. Astfel, un zâmbet, un compliment, până şi o încruntare sau o insultă demonstrează faptul că existenţa noastră a fost luată în considerare de către cei din jurul nostru. Aşadar, oamenii au nevoie de stroke-uri, fie ele pozitive sau negative, pentru a-şi păstra starea de bine fizic şi psihic. Înţelegerea modului în care oamenii oferă şi primesc stroke-uri negative sau pozitive, precum şi modul în care aceştia schimbă pattern-urile nesănătoase de oferire a stroke-urilor reprezintă aspecte importante în munca analistului tranzacţional.