Domeniul consiliere


Comisia Profesională ARAT atestă nivelul de formare şi practică în Analiză Tranzacţională – Consiliere a membrilor săi, conform celor 4 domenii de specializare agreate de EATA/ITAA.

Comisia Profesională a ARAT eliberează pentru domeniul Consiliere o adeverinţă care recunoaşte orele de formare pe care persoana le-a efectuat în Analiză Tranzacţională.

Eliberarea adeverinţei se face în baza următoarelor documente:
a) cererea de eliberare a adeverinţei;
b) documente (de exemplu: adeverinţe, diplome/certificate, contracte, declarație pe proprie răspundere a solicitantului etc.) care să ateste orele de: supervizare în AT, dezvoltare personală prin metoda AT;
c) centralizatorul orelor de formare (transmis în format excel, cu titlul workshop-urilor în limba română) conform modelului emis de CP ARAT. AT 101 nu este inclus în numărul total de ore de formare AT.
d) copii simple (scan continuu cronologic) după certificatele de participare la cursurile de Analiză Tranzacţională (inclusiv pentru AT 101);
e) copie simplă după dovada calității de membru ARAT, reprezentată de plata la zi a cotizației pentru persoanele care sunt deja membri ARAT, respectiv de plata taxei de înscriere și a cotizației pe primul an pentru persoanele nou înscrise în asociație;
f) opţional: copie simplă după un contract de supervizare pentru CTA, înregistrat la EATA, sau contract de supervizare regulată cu un PTSTA sau TSTA pe domeniul Consilierii care să accepte să-l supervizeze pe solicitantul adeverinţei (dacă persoana doreşte atestarea unei practici supervizate).

Adeverința eliberată NU poate fi folosită pentru obţinerea atestatului de liberă practică de la CPR în
domeniul Consiliere psihologică.

Documentele se transmit în format electronic pe adresa comisiaprofesionala@arat.ro