Aplicabilitate: domeniul organizaţional

AT este un instrument folositor în management şi în analiza organizaţională. Organizaţiile, ca şi indivizii, pot dezvolta modele ineficiente sau disfuncţionale de comportament – similare unui scenariu. Ieşirea din aceste modele va determina o îmbunătăţire în eficienţa organizaţiei de a-şi atinge scopurile propuse. Prin prezentarea conceptelor de bază AT şi utilizând AT-ul ca teorie de bază în modelarea obiectivelor clienţilor, specialiştii organizaţionali construiesc o strategie prin care să formuleze care sunt nevoile specifice organizaţiei şi urmăresc realizarea unei relaţii funcţionale, eliminând comportamentele disfuncţionale.

Consilierea

Consilierii care utilizează AT lucrează direct pe rezolvarea problemelor „aici si acum”, concentrându-se pe realizarea unor comportamente productive de rezolvare a problemelor. Prin utilizarea AT, consilierii educă şi stabilesc o relaţie egală de lucru cu clienţii. În acest mod le sunt furnizate clienţilor modalităţi de rezolvare a problemelor pe care ei înşişi le pot utiliza în viaţa cotidiană.