Psihoterapie

Data actualizării: 21.01.2022 în baza avizului profesional din data de 21.12.2021

ARAT certifică nivelul de formare şi practică în Analiză Tranzacţională a membrilor săi în baza criteriilor şi a documentelor prezentate mai jos, urmând următoarea procedură:

    I. Nivelul de psiholog practicant în supervizare în Psihoterapieconform denumirii Colegiului Psihologilor din România:

Criterii ARAT (în conformitate cu criteriile Colegiului Psihologilor din România):

 1. diplomă de licenţă în psihologie sau prin completare de studii pentru absolvenţii facultăţilor de medicină (medici psihiatri), asistenţă socială, filosofie, pedagogie, teologie – conform procedurilor de aplicare a Legii Psihologilor – cu un pachet de discipline universitare de specialitate care va avea cel puțin următorul conținut:
  1. Introducere în psihologie sau Psihologie generală sau Fundamentele psihologiei sau Psihologia personalității sau Teorii ale personalității sau alte denumiri echivalente – 40 de ore
  2. Psihologia dezvoltării sau Psihologia vârstelor sau alte denumiri echivalente – 40 de ore
  3. Psihologie clinică sau Psihopatologie sau Psihiatrie sau Profile dezadaptative de comportament sau alte denumiri echivalente – 40 de ore;
  4. Evaluare psihologică sau Evaluare și testare psihologică sau Psihodiagnostic sau alte denumiri echivalente – 40 de ore;
  5. Introducere în psihoterapie sau Abordări în psihoterapie sau alte denumiri echivalente – 40 de ore
 2. modulul 101 în AT
 3. 500 ore de formare AT, din care: cel puţin 300 ore de AT efectuate cu minim 4 PTSTA/TSTA din lista cu formatorii acreditați de CPR (Alina Rus, Cezara Dașu, Cristina Petrescu, Dave Spenceley, Ioana Duma, Ioana Cupșa, Karina Heiligers, Maria Bran, Marina Ionescu, Nicoleta Gheorghe, Sorin Duma, Uta Hoehl) şi diferenţa până la 500 obţinute din alte evenimente AT (de ex.: conferinţe AT, şcoli de vară/iarnă AT) – efectuate după obținerea diplomei de licență (așa cum este precizat la pct. 1).
 4. minimum 150 ore de dezvoltare personală/psihoterapie, din care minim 80 de ore în AT

Documentele necesare obţinerii certificatului

 1. Copii simple după diploma de licenţă în psihologie sau asimilată (conform legii nr. 213/2004) şi foaia matricolă
 2. Copii simple după diplomele ce atestă parcurgerea disciplinelor universitare de specialitate menționate la pct. 1 din criterii
 3. Scan continuu cronologic al certificatelor de participare la cursurile de AT, inclusiv pentru AT 101 (dacă documentul este prea mare pentru a putea fi trimis, vă rugăm să ne trimiteți un scan continuu cronologic al certificatelor pe fiecare an de training în parte)
 4. Cerere de eliberare a Certificatului ARAT
 5. Foaie matricolă primită de la formator (pentru formare finalizată începând cu 2022) și/sau Centralizator ore formare ARAT (se transmite în format excel), în limba română (inclusiv titluri workshop-uri, conferințe, școli de vară etc.). AT 101 nu este inclus în numărul total de ore de formare AT 
 6. Copie simplă după adeverinţa/ele care să ateste numărul de ore de psihoterapie sau dezvoltare personală realizate în sesiuni individuale şi/sau de grup
 7. Copie simplă după dovada calității de membru ARAT, reprezentată de plata la zi a cotizației pentru persoanele care sunt deja membri ARAT, respectiv de plata taxei de înscriere și a cotizației pe primul an pentru persoanele nou înscrise în asociație

NOTĂ:

Pentru dovada practicării în specialitatea Psihoterapie Analiză Tranzacțională, Colegiul Psihologilor din România acceptă doar contractele de supervizare semnate cu supervizori înregistrați în Registrul Supervizorilor de la Colegiului Psihologilor din România. Registrul Supervizorilor poate fi descărcat de pe această pagină https://alegericpr.ro/index.php/registre

Model CONTRACT SUPERVIZARE ARAT

 

Documentele se transmit in format electronic pe adresa comisiaprofesionala@arat.ro.
În cazul în care setul de documente este prea mare, vă rugăm să le arhivați și să le trimiteți împreună printr-un serviciu de transfer de fișiere (de exemplu: WeTransfer).

În urma deciziilor recente ale Colegiului Psihologilor din România cu privire la recunoașterea formării în psihoterapie (NORME din 18 septembrie 2021 privind educația și formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, Articolul 1, punctul 4), Comisia Profesională nu mai procesează dosarele care nu îndeplinesc criteriul de a avea 500 ore de teorie şi practică AT efectuate după obținerea diplomei de licență.

    II. Nivelul de psiholog autonom în Psihoterapie – conform denumirii Colegiului Psihologilor din România:

Membrii ARAT care obţin certificarea ca CTA de către EATA / ITAA sunt certificaţi de către ARAT ca îndeplinind condiţiile pentru nivelul de psiholog autonom în Psihoterapie.

Documentele necesare obţinerii certicatului (în conformitate cu criteriile Colegiului Psihologilor din România)

 1. Copie a certificatului CTA emis de EATA/ITAA
 2. Scan continuu cronologic al copiilor simple după certificatele/diplomele de participare la cursurile parcurse în formarea AT ulterior licenței până în prezent (cursuri care pot să cuprindă inclusiv conferințe, școli de vară, iarnă etc.). Dacă documentul este prea mare pentru a putea fi trimis, vă rugăm să îl trimiteți în forma unui scan continuu cronologic al certificatelor pe fiecare an de training în parte.
 3. Cerere de eliberare a Certificatului ARAT
 4. Centralizator ore formare ARAT (se transmite în format excel), în limba română (inclusiv titluri workshop-uri, conferințe, școli de vară etc)
 5. Copie simplă după adeverinţa/ele care să ateste un minim de 100 ore de psihoterapie sau dezvoltare personală realizate în sesiuni individuale şi/sau de grup (din care minim 70 de ore în AT), parcurse după obținerea dreptului de liberă practică pentru treapta de psiholog practicant, în regim de supervizare, pe durata supervizării profesionale
 6. Contract de supervizare înregistrat la Colegiul Psihologilor din România și semnat cu un supervizor înregistrat în Registrul Supervizorilor de la Colegiului Psihologilor din România
 7. Copie simplă după dovada calității de membru ARAT, reprezentată de plata la zi a cotizației

Documentele se transmit in format electronic pe adresa comisiaprofesionala@arat.ro.
În cazul în care setul de documente este prea mare, vă rugăm să le arhivați și să le trimiteți împreună printr-un serviciu de transfer de fișiere (de exemplu: WeTransfer).

***************************************************************************

LEGISLAȚIE

Documente ce reglementează profesia de psiholog cu drept de liberă practică

https://copsi.ro/index.php/legislatie/legislatie-acte-normative-formulare

NORME ale Colegiului Psihologilor din Românie privind supervizarea profesională în Psihologie