Psihoterapie

Criterii de atestare

I. Nivelul de psiholog practicant sub supervizare în psihoterapie – conform denumirii Colegiului Psihologilor:

Criterii ARAT (în conformitate cu criteriile Colegiului Psihologilor din România):

 1. Diplomă de licenţă în psihologie sau prin completare de studii pentru absolvenţii facultăţilor de medicină (medici psihiatri), asistenţă socială, filosofie, pedagogie, teologie – conform procedurilor de aplicare a legii psihologilor – cu următoarele discipline:
  a) psihologie generală – 42 ore;
  b) psihologie clinică – 42 ore;
  c) psihodiagnostic – 42 ore;
  d) psihopatologie – 42 ore;
 2. modulul 101 în AT;
 3. 500 ore de teorie şi practică AT, din care: cel puţin 300 ore de AT efectuate cu PTSTA/ TSTA şi diferenţa până la 500 obţinute din alte evenimente AT (de ex.: conferinţe AT, şcoli de vară / iarnă AT);
 4. minimum 150 ore de dezvoltare personală / psihoterapie, din care minim 80 de ore în AT;
 5. a se afla în supervizare oferită de un supervizor AT (a avea un contract de training pentru CTA, înregistrat la EATA, sau contract de supervizare regulată cu un PTSTA sau TSTA).

II. Nivelul de psiholog autonom în psihoterapie:

Membrii ARAT care obţin certificarea ca CTA de către EATA / ITAA sunt certificaţi de catre ARAT ca îndeplinind condiţiile pentru nivelul de psiholog autonom în psihoterapie.

Aceştia vor depune la secretariatul CP ARAT certificatul de CTA emis de EATA / ITAA insotit de cererea de eliberare a atestatului ARAT, de centralizatorul orelor de formare si de copiile simple dupa diplomele de participare la cursurile parcurse dupa obtinerea atestatului ARAT de practica sub supervizare.

Documentele necesare obţinerii atestării

 1. copii simple după diploma de licenţă în psihologie sau asimilată (conform legii nr. 213/2004) şi foaia matricolă;
 2. copii simple dupa diplomele de studii postuniversitare / aprofundate / masterat în domeniile solicitate la pct. 1 din criterii;
 3. copie simplă după certificatele de participare la cursurile de AT (inclusiv pentru AT 101);
 4. copie simplă după contractul de training pentru CTA, înregistrat la EATA, sau după contractul de supervizare regulată cu un PTSTA sau TSTA;
 5. copie simplă după adeverinţă/e care să ateste numărul de ore de psihoterapie sau dezvoltare personală realizate în sesiuni individuale şi/sau de grup;
 6. cerere obtinere atestat ARAT;
 7. centralizator ore formare ARAT (se transmite în format excel).

Documentele se transmit in format electronic pe adresa comisiaprofesionala@arat.ro.