Psihoterapie

ARAT atestă nivelul de formare şi practică în Analiză Tranzacţională a membrilor săi în baza criteriilor şi a documentelor prezentate mai jos, urmând următoarea procedură:

Criterii de atestare

I. Nivelul de psiholog practicant sub supervizare în psihoterapie – conform denumirii Colegiului Psihologilor:

Criterii ARAT (în conformitate cu criteriile Colegiului Psihologilor din România):

 1. Diplomă de licenţă în psihologie sau prin completare de studii pentru absolvenţii facultăţilor de medicină (medici psihiatri), asistenţă socială, filosofie, pedagogie, teologie – conform procedurilor de aplicare a legii psihologilor – cu următoarele discipline:
  a) psihologie generală – 42 ore;
  b) psihologie clinică – 42 ore;
  c) psihodiagnostic – 42 ore;
  d) psihopatologie – 42 ore;
 2. modulul 101 în AT;
 3. 500 ore de teorie şi practică AT, din care: cel puţin 300 ore de AT efectuate cu PTSTA/ TSTA şi diferenţa până la 500 obţinute din alte evenimente AT (de ex.: conferinţe AT, şcoli de vară / iarnă AT) – efectuate după obținerea diplomei de licență (așa cum este precizat la pct. 1);
 4. minimum 150 ore de dezvoltare personală / psihoterapie, din care minim 80 de ore în AT;
 5. a se afla în supervizare oferită de un supervizor AT (a avea un contract de supervizare pentru CTA, înregistrat la EATA, sau contract de supervizare regulată cu un PTSTA sau TSTA).

Documentele necesare obţinerii atestării

 1. copii simple după diploma de licenţă în psihologie sau asimilată (conform legii nr. 213/2004) şi foaia matricolă;
 2. copii simple dupa diplomele de studii postuniversitare / aprofundate / masterat în domeniile solicitate la pct. 1 din criterii;
 3. scan continuu cronologic al certificatelor de participare la cursurile de AT, inclusiv pentru AT 101 (dacă documentul este prea mare pentru a putea fi trimis, scan continuu cronologic al certificatelor pe fiecare an de training în parte);
 4. copie simplă după contractul de supervizare pentru CTA, înregistrat la EATA, sau după contractul de supervizare regulată cu un PTSTA sau TSTA;
 5. copie simplă după adeverinţă/e care să ateste numărul de ore de psihoterapie sau dezvoltare personală realizate în sesiuni individuale şi/sau de grup;
 6. cerere obtinere atestat ARAT;
 7. centralizator ore formare ARAT (se transmite în format excel), în limba română (inclusiv titluri workshopuri, conferințe, școli de vară etc);
 8. copie simplă după dovada calității de membru ARAT, reprezentată de plata la zi a cotizației pentru persoanele care sunt deja membri ARAT, respectiv de plata taxei de înscriere și a cotizației pe primul an pentru persoanele nou înscrise în asociație.

Documentele se transmit in format electronic pe adresa comisiaprofesionala@arat.ro.
În cazul în care setul de documente este prea mare, vă rugăm să le arhivați și să le trimiteți împreună printr-un serviciu de transfer de fișiere (de exemplu: WeTransfer).

În urma deciziilor recente ale Colegiului Psihologilor din România cu privire la recunoașterea formării în psihoterapie, Comisia Profesională nu mai procesează dosarele care nu îndeplinesc criteriul de a avea 500 ore de teorie şi practică AT efectuate după obținerea diplomei de licență.

Documentele necesare reînnoirii atestării pentru nivelul de psiholog practicant sub supervizare

 1. cerere obtinere atestat ARAT;
 2. copie simplă după contractul de supervizare pentru CTA, înregistrat la EATA, sau după contractul de supervizare regulată cu un PTSTA sau TSTA;
 3. centralizator ore formare ARAT (se transmite în format excel), în limba română (inclusiv titluri workshopuri, conferințe, școli de vară etc), dupa obținerea atestatului anterior;
 4. scan continuu cronologic al certificatelor de participare la cursurile de AT specificate în centralizator (dacă documentul este prea mare pentru a putea fi trimis, scan continuu cronologic al certificatelor pe fiecare an de training în parte);
 5. copie simplă după dovada calității de membru ARAT, reprezentată de plata la zi a cotizației, respectiv dovezile calității de membru pentru perioada în care solicitantul a deținut primul atestat de practică.

Documentele se transmit in format electronic pe adresa comisiaprofesionala@arat.ro.
În cazul în care setul de documente este prea mare, vă rugăm să le arhivați și să le trimiteți împreună printr-un serviciu de transfer de fișiere (de exemplu: WeTransfer).

II. Nivelul de psiholog autonom în psihoterapie:

Membrii ARAT care obţin certificarea ca CTA de către EATA / ITAA sunt certificaţi de catre ARAT ca îndeplinind condiţiile pentru nivelul de psiholog autonom în psihoterapie.

Aceştia vor depune la secretariatul CP ARAT certificatul de CTA emis de EATA / ITAA însoțit de cererea de eliberare a atestatului ARAT, de centralizatorul orelor de formare și de copiile simple după diplomele de participare la cursurile parcurse după obținerea atestatului ARAT de practică sub supervizare.