Domeniul organizaţional

ARAT atestă nivelul de formare şi practică în Analiză Tranzacţională a membrilor săi în baza criteriilor şi a documentelor prezentate mai jos, urmând următoarea procedură:

ARAT eliberează pentru domeniul Organizaţional o adeverinţă care recunoaşte orele de formare pe care persoana le-a efectuat în Analiză Tranzacţională.

Eliberarea adeverinţei se face în baza următoarelor documente:

  • cererea de eliberare a adeverinţei;
  • documente (de exemplu: adeverinţe, diplome/ certificate, contracte, etc.) care să ateste orele de: supervizare în AT, dezvoltare personală prin metoda AT;
  • centralizatorul orelor de formare însoţit de copie simplă (scan continuu cronologic) după certificatele de participare la cursurile de Analiză Tranzacţională (inclusiv pentru AT 101); AT 101 nu este inclus în numărul total de ore de formare AT.
  • copie simplă după dovada calității de membru ARAT, reprezentată de plata la zi a cotizației pentru persoanele care sunt deja membri ARAT, respectiv de plata taxei de înscriere și a cotizației pe primul an pentru persoanele nou înscrise în asociație;
  • opţional: copie simplă după un contract de supervizare pentru CTA, înregistrat la EATA, sau contract de supervizare regulată cu un PTSTA sau TSTA pe domeniul organizaţional care să accepte să-l supervizeze pe solicitantul adeverinţei (dacă persoana doreşte atestarea unei practici supervizate).

Această adeverinţă nu poate fi folosită pentru obţinerea atestatului de liberă practică de la CPR în domeniul organizaţional.

Documentele se transmit in format electronic pe adresa comisiaprofesionala@arat.ro.