Criterii de atestare

În perioada 22 decembrie 2018 – 9 ianuarie 2019, Comisia Profesională este în vacanță. Solicitările primite în această perioadă vor primi răspuns începând cu luna ianuarie.

ARAT atestă nivelul de formare şi practică în Analiză Tranzacţională a membrilor săi în baza criteriilor şi a documentelor prezentate mai jos, urmând următoarea procedură:

  1. Membrii ARAT care doresc obţinerea atestării nivelului de formare şi practică în AT vor trimite Comisiei Profesionale ARAT un dosar care sa cuprindă documentele necesare obţinerii atestării solicitate in AT (practică sub supervizare, CTA, PTSTA, TSTA).
  2. Dosarul va fi analizat de către Comisia Profesională şi în termen de maximum 45 de zile de la data depunerii dosarului va comunica membrului ARAT rezultatul şi va elibera atestatul.
  3. Dacă membrul ARAT nu îndeplineşte criteriile pentru atestare, i se va comunica acest lucru de către un reprezentant al Comisiei Profesionale, în termenul de maximum 45 de zile de la data depunerii dosarului.

Componenţa Comisiei Profesionale ARAT:
Lucia Ionaș – vicepreşedinte
Olga Udrea – secretar
Maria Bran – membru
preşedinte – post vacant
membru – post vacant

Contact Comisia Profesională ARAT: comisiaprofesionala@arat.ro

La linkurile de mai jos sunt prezentate criteriile de atestare specifice fiecărui domeniu în parte: